Informujemy zainteresowanych Janem Amosem Komeńskim o możliwości umieszczania tekstów naukowych z zakresu komeniologii na naszej stronie internetowej.

 

Wymogi

Czcionka Arial 10; przypisy dolne, cz. 8; tytuły kursywą, pełne dane bibliograficzne; cytaty wyodrębnione, cz. 9. Teksty pisane w języku polskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim lub niemieckim (do jednej strony). Teksty pisane w językach obcych winny zawierać streszczenie w języku polskim oraz w angielskim lub niemieckim (do jednej strony).

Wybrane publikacje