logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Zdjęcie przedstawia książkę oraz okulary

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za przygotowanie artykułów do VII  tomu (VII, 2020). Był on  poświęcony PANSOFII JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW.

Bieżący tom ukazał się w dwóch wersjach publikacyjnych: tradycyjnej (ISSN: 2450 - 7245) i elektronicznej (E-ISSN: 2658-1973) na nowoczesnej platformie ICI Publishers Panel, a od bieżącego roku wszystkie artykuły w kolejnych tomach (2014-2020) można znaleźć również na platformie CZASOPISM UCZELNIANYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. WWW: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/szk/issue/current

Dziękuję Państwu za dobrą, efektywną dotychczasową współpracę i jednocześnie zapraszam do publikowania w VIII tomie  naszego czasopisma pt. „OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI – ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA ROZWOJU NAUKI I EDUKACJI” (2021).

Teksty proszę przesyłać do końca czerwca do sekretarza Redakcji dr Renaty Matysiuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Będą one sprawdzone pod względem formalnym. Dopiero później  proszę umieszczać je w systemie dla wstępnej oceny merytorycznej Redakcji, a następnie oceny dwóch niezależnych recenzentów.

Zapraszamy również nowych Autorów  do publikowania w tym tomie. Wszystkie wskazówki i potrzebne informacje znajdziecie Państwo na witrynie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”.

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor naczelna „SZK, seria PEDAGOGIKA”

Szanowni Państwo !

Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowych ogólnopolskich badaniach elektronicznych o Janie Amosie Komeńskim, siedemnastowiecznym Myślicielu, którego idee  przechodzą współcześnie  renesans, zwłaszcza pansoficzna idea edukacji całożyciowej. Ankietę znajdziecie Państwo pod adresem: https://forms.gle/aWQqja11dVu1r9EQ9Skierowana jest głównie do czynnych nauczycieli -wychowawców wszystkich typów i szczebli szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także przyszłych nauczycieli i  wychowawców. Swoją wiedzę o Komeńskim mogą sprawdzić wszyscy zainteresowani tą postacią. Ankieta powstała w ramach zespołowego PROJEKTU badawczego pt. „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności. Znaczenie idei Wielkiego Pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”, kierowanego przez prof. uczelni  dr hab. Barbarę Sitarską. Zespół badawczy funkcjonuje w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Badania obejmują lata obchodów jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego w Europie i na świecie (2020-2022). W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: https://comenius.uph.edu.pl, a prezentacja ZESPOŁU badawczego na:  https://comenius.uph.edu.pl/ogrod. Otrzymane w badaniach dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”. Więcej o badaniach dowiecie się Państwo bezpośrednio z  ANKIETY.

Barbara Sitarska

OGRÓD PEDAGOGICZNO-FILOZOFICZNY JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

 

ETAP II - ZIMA

 

W naszym PEDAGOGICZNO- FILOZOFICZNYM OGRODZIE Jana Amosa Komeńskiego  proces przemijania życia człowieka równoznaczny jest z PANSOFICZNĄ IDEĄ EDUKACJI  CAŁOŻYCIOWEJ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO. Rzeźba Myśliciela zagościła u NAS w październiku, kiedy dojrzewają włoskie orzechy. Symbolizują one w tej IDEI okres prenatalny w życiu człowieka. To pierwsza szkoła symboliczna u Komeńskiego, to szkoła dla przyszłych rodziców, którzy oczekują przyjścia na świat swojego dziecka. Okres ten symbolizuje w OGRODZIE ETAP I – JESIEŃ, a w nim para orzechów na gałązce orzecha włoskiego (zobacz zdjęcie).

 

ETAP II –ZIMA jest etapem OCZEKIWANIA WIOSNY , CZYLI OKRESU NARODZIN I DZIECIŃSTWA . To bardzo ważny ETAP SZKOŁY  dla rodziców, którzy uważają swoje dzieci za „milsze i droższe od złota, srebra, pereł i klejnotów”  i uczą się kochać je  mądrą miłością. Taka miłość będzie owocować w  całym  życiu, na  WSZYSTKICH ETAPACH ICH NIEUSTAJACEJ EDUKACJI. Po zimie, gdzie pomnik Jana Amosa Komeńskiego przetrwa w  zimowej scenerii OGRODU do WIOSNY, nastąpi upragniona przez wszystkich pora roku, która zaowocuje pierwszymi kwiatami, pąkami drzew i krzewów. W naszym OGRODZIE w zaprojektowanych jesienią serduszkach i innych figurach geometrycznych w postaci drewnianych czerwonych płotków  zakwitną kwiaty i krzewy, rozwiną się liście na drzewach, zazielenią się iglaki. Zobaczymy wówczas rzeźbę Komeńskiego w wiosennej scenerii OGRODU. ALEJA COMENIUSA zacznie „tętnić życiem”, a my wydobędziemy z tej scenerii podstawowe IDEE Jana Amosa  KOMEŃSKIEGO.

Twórczyni OGRODU zaprasza na wirtualną wycieczkę po nim ZIMĄ.

 

zdjecia ogrodu zima 06

 

zdjecia ogrodu zima 01

 

zdjecia ogrodu zima 02

zdjecia ogrodu zima 03

zdjecia ogrodu zima 04

zdjecia ogrodu zima 05

 

 

 

ETAP I - JESIEŃ

 

 Rzezba

 

FURTKI SĄ OTWARTE OD MOMENTU, KIEDY ZAGOŚCIŁA W NIM RZEŹBA JANA AMOSA KOMEŃKIEGO

 

Rzezba w scenerii ogrodu

W GŁÓWNEJ ALEI COMENIUSA, WYKONANA PRZEZ SIEDLECKIEGO RZEŹBIARZA WALDEMARA KOSA

 

Zaproszenie do ogrodu

TABLICA INFORMACYJNA PODAJE POTRZEBNE ZWIEDZAJĄCYM INFORMACJE

 

Ogród Jana Amosa Komeńskiego realizowany jest w PROJEKCIE badawczym z dziedziny PEDAGOGIKI (2020 - 2022) na temat: OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI. ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA ROZWOJU PEDAGOGIKI I EDUKACJI

 

Skład ZESPOŁU BADAWCZEGO

(profesorowie uczelni, doktorzy habilitowani)

Barbara Sitarska Janina Florczykiewicz Urszula Tylus Hanna Zuraw Cezary Kalita Ewa Jowko
           

Barbara Sitarska

kierownik - pedagog 

Janina Florczykiewicz

pedagog

Urszula Tyluś

pedagog

Hanna Żuraw

pedagog

Cezary Kalita

filozof

Ewa Wyczółkowska

doktor, matematyk, pedagog

 

Zespół redaktorów projektu

 

W realizacji PROJEKTU uczestniczą redaktorzy w osobach: dr Piotr Świtalski – redaktor techniczny; dr Renata Matysiuk- redaktor wspomagający i mgr Izolda Lisowska- Popoilyk – redaktor języka angielskiego.

 

Piotr Switalski Renata Matysiuk Izolda Lisowska
     

Piotr Świtalski

redaktor techniczny

Renata Matysiuk

redaktor wspomagający

Izolda
Lisowska-Popoilyk

redaktor języka angielskiego

 

 

Piotr Switalski
 

Waldemar Kos

rzeźbiarz

 

Ogród wirtualny Jana Amosa Komeńskiego, powstały na bazie rzeczywistego ogrodu Barbary Sitarskiej  otwieramy w listopadzie 2020 roku w 350 rocznicę śmierci Jana Amosa Komeńskiego (1592 -1670). Pedagog zmarł 15 listopada w Naarden w Holandii. W tym roku w Europie i na całym świecie obchodzony jest jubileusz Myśliciela. W ERZE koronawirusa COVID-19 jubileusz ten obchodzony  jest inaczej niż był zaplanowany. Na naszej witrynie zamieszczone są jego obchody.


Comenius i galazka orzecha włoskiego z owocami w parach

Siedlecki OŚRODEK badawczy na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki obchodzi ten jubileusz otwarciem OGRODU PEDAGOGICZNO – FILOZOFICZNEGO  JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO i wirtualną wycieczką po nim. Dzisiaj zapraszamy do OGRODU, do zapoznania się z jego opisem. OGRÓD będzie opisywany etapami. Związane to będzie z porami roku. Zamieszczane będą systematycznie zdjęcia, charakterystyczne dla danej pory roku.  Chodzi głównie o uchwycenie naturalnych zmian zachodzących w roślinności ogrodu wiosną, latem, jesienią i zimą. Symbolizują one – według idei Myśliciela- cały cykl życia człowieka - przemijanie. U Komeńskiego całe życie jest szkołą, począwszy od okresu prenatalnego (w OGRODZIE okres ten symbolizuje włoski orzech z wyeksponowanymi na zdjęciach gałązkami z parami orzecha włoskiego) poprzez całe życie, które obejmuje szkoły typu instytucjonalnego i szkoły symboliczne (przed rozpoczęciem nauki w szkole i po jej zakończeniu aż do szkoły starości i śmierci). W roślinności OGRODIU o każdej porze roku znajdzie odzwierciedlenie idea edukacji nieustającej  / całożyciowej  Jana Amosa Komeńskiego, która obecnie – w XXI wieku przechodzi renesans i jest priorytetowa na całym świecie.

JAK

Ogród wirtualny powstaje późną jesienią (ETAP I – JESIEŃ 2020) na bazie istniejącego ogrodu Barbary Sitarskiej, położonego w rodzinnej miejscowości Niewęgłosz k/ Radzynia Podlaskiego. Jest to miejsce urodzenia, dzieciństwa i wczesnej młodości twórczyni OGRODU. Założenie ogrodu, jego pielęgnowanie, wszystkie prace z tym związane i wielkie zaangażowanie emocjonalne  przypadają na okres ostatnich trzydziestu pięciu lat. Pomysł na OGRÓD Komeńskiego zrodził się pod wpływem wirtualnej wycieczki po OGRODZIE filozoficznym Comeniusa w Berlinie, który ma już wieloletnie tradycje.

 

Wraz z badaniami o Janie Amosie Komeńskim (od 2007 roku) i cykliczną publikacją: „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria PEDAGOGIKA” (od 2014 roku) rodziła się nieśmiało idea OGRODU. W ubiegłym roku (2019) marzenie zdawało się urzeczywistniać w postaci przygotowywania OGRODU  z główną  Aleją Comeniusa, w której zaprojektowana była rzeźba Jana Amosa Komeńskiego. Zagościła ona w ogrodzie 26 września 2020 roku i jest własnością  Barbary Sitarskiej. Rzeźbę wykonał siedlecki rzeźbiarz Waldemar Kos, członek Związku Artystów Plastyków RP.

 

Rzezba popiersie

 

Poszczególne krzewy i kwiaty w ogrodzie będą symbolizowały główne i znaczące współcześnie idee pedagogiczno- filozoficzne Myśliciela: idea edukacji nieustającej; idea uniwersalnej światłości i mądrości; idea samopoznania i wiele innych. Struktura Ogrodu będzie następująca: od głównej Alei, symbolizującej PANSOFIĘ- swoistą filozofię Komeńskiego będą odchodziły aleje boczne, zaznaczone czerwonymi płotkami (w postaci serca i figur geometrycznych zaznaczone są inne obiekty w ogrodzie), wykonanymi przez Piotra Kozaka, stałego współpracownika właścicielki. Aleje symbolizują poszczególne idee jako drogowskazy, prowadzące do kolejnych dróg edukacyjnych w ciągu całego życia człowieka, pełnego „labiryntów”. 

 

Kolorowe plotki

 

Z ogrodu wirtualnego, opisanych tutaj idei Komeńskiego, będą korzystać przede wszystkim studenci (Komeński stworzył podwaliny pod naukowy system dydaktyczny) i wszyscy zainteresowani komeniologią, jako tworzącą się dyscypliną naukową, o czym traktuje VI tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PDAGOGIKA” (2019). Na bazie opisanych idei, łatwiej jest interpretować pansofię Komeńskiego (badania o charakterze jakościowym).

 

Rzezba w scenerii ogrodu

 

Rok 2020 jest drugim rokiem realizacji projektu ministerialnego: Wsparcie dla czasopism naukowych. Efektem  będzie wydanie VII tomu „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” pt. Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w interpretacjach i reinterpretacjach polskich i europejskich komeniologów.  Jego tematyka koresponduje z ideą OGRODU.

 

 

                                                                                                                                                 Barbara Sitarska

boks 16

Szanowni Państwo!

Zapraszam do publikowania w VII tomie naszego czasopisma. Będzie on nosił tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW  (2020). Po „podroży”: W stronę komeniologii jako nauki, w czasie której znaleźliśmy wiele nowych tropów badań komeniologicznych, inspirujących nas do dalszych badań i interpretacji - zmierzamy w kierunku pansofii, filozofii Jana Amosa Komeńskiego, którą przepojone są wszystkie Jego dzieła. Mimo to, pansofia jest wciąż abstrakcyjną dziedziną badań dla nas współczesnych, zajmujących się życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Wydaje się, że dopiero teraz w XXI wieku,  idea ta oparta na przesłaniu: uczyć … wszystkich … wszystkiego o wszystkim … wszystkimi zmysłami … – spełnia się głównie dzięki nowoczesnym mediom i  ich powszechnej dostępności. Komeński wciąż poszukiwał harmonii wszystkich rzeczy– czy ją odnalazł? 

   Tematyka tomu koresponduje z obchodami jubileuszowymi Jana Amosa Komeńskiego w Polsce , Europie i na świecie ( 350 rocznica śmierci). Odbywają się dni pamięci Comeniusa, konferencje i seminaria. Obchody te niewątpliwie wzbogacą wiedzę o nowe elementy i pogłębią interpretacje Jego idei, także – a może przede wszystkim PANSOFII. Wiele jednak zależy od dobrej współpracy między komeniologicznymi ośrodkami naukowymi. Jak ona ułoży się w latach jubileuszowych?

   VII tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” jest drugim rokiem  realizacji projektu ministerialnego: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po raz pierwszy cały proces zamieszczania artykułów odbędzie się na platformie ICI Publishers Panel (patrz plik: „Instrukcja zamieszczania artykułów na platformie ICI Publishers Panel”).

 

 Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna