logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Szanowni Państwo !

Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowych ogólnopolskich badaniach elektronicznych o Janie Amosie Komeńskim, siedemnastowiecznym Myślicielu, którego idee  przechodzą współcześnie  renesans, zwłaszcza pansoficzna idea edukacji całożyciowej. Ankietę znajdziecie Państwo pod adresem: https://forms.gle/aWQqja11dVu1r9EQ9Skierowana jest głównie do czynnych nauczycieli -wychowawców wszystkich typów i szczebli szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także przyszłych nauczycieli i  wychowawców. Swoją wiedzę o Komeńskim mogą sprawdzić wszyscy zainteresowani tą postacią. Ankieta powstała w ramach zespołowego PROJEKTU badawczego pt. „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności. Znaczenie idei Wielkiego Pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”, kierowanego przez prof. uczelni  dr hab. Barbarę Sitarską. Zespół badawczy funkcjonuje w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Badania obejmują lata obchodów jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego w Europie i na świecie (2020-2022). W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: https://comenius.uph.edu.pl, a prezentacja ZESPOŁU badawczego na:  https://comenius.uph.edu.pl/ogrod. Otrzymane w badaniach dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”. Więcej o badaniach dowiecie się Państwo bezpośrednio z  ANKIETY.

Barbara Sitarska

OGRÓD PEDAGOGICZNO-FILOZOFICZNY JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

zaprasza już w fazie tworzenia
(październik-listopad 2020)

 

Rzezba

FURTKI SĄ OTWARTE OD MOMENTU, KIEDY ZAGOŚCIŁA W NIM RZEŹBA JANA AMOSA KOMEŃKIEGO

 

Rzezba w scenerii ogrodu

W GŁÓWNEJ ALEI COMENIUSA, WYKONANA PRZEZ SIEDLECKIEGO RZEŹBIARZA WALDEMARA KOSA

 

Zaproszenie do ogrodu

TABLICA INFORMACYJNA PODAJE POTRZEBNE ZWIEDZAJĄCYM INFORMACJE

 

Ogród Jana Amosa Komeńskiego realizowany jest w PROJEKCIE badawczym z dziedziny PEDAGOGIKI (2020 - 2022) na temat: OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI. ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA ROZWOJU PEDAGOGIKI I EDUKACJI

 

Skład ZESPOŁU BADAWCZEGO

(profesorowie uczelni, doktorzy habilitowani)

Barbara Sitarska Janina Florczykiewicz Urszula Tylus Hanna Zuraw Cezary Kalita Ewa Jowko
           

Barbara Sitarska

kierownik - pedagog 

Janina Florczykiewicz

pedagog

Urszula Tyluś

pedagog

Hanna Żuraw

pedagog

Cezary Kalita

filozof

Ewa Wyczółkowska

doktor, matematyk, pedagog

 

Zespół redaktorów projektu

 

W realizacji PROJEKTU uczestniczą redaktorzy w osobach: dr Piotr Świtalski – redaktor techniczny; dr Renata Matysiuk- redaktor wspomagający i mgr Izolda Lisowska- Popoilyk – redaktor języka angielskiego.

 

Piotr Switalski Renata Matysiuk Izolda Lisowska
     

Piotr Świtalski

redaktor techniczny

Renata Matysiuk

redaktor wspomagający

Izolda
Lisowska-Popoilyk

redaktor języka angielskiego

 

 

Piotr Switalski
 

Waldemar Kos

rzeźbiarz

 

Ogród wirtualny Jana Amosa Komeńskiego, powstały na bazie rzeczywistego ogrodu Barbary Sitarskiej  otwieramy w listopadzie 2020 roku w 350 rocznicę śmierci Jana Amosa Komeńskiego (1592 -1670). Pedagog zmarł 15 listopada w Naarden w Holandii. W tym roku w Europie i na całym świecie obchodzony jest jubileusz Myśliciela. W ERZE koronawirusa COVID-19 jubileusz ten obchodzony  jest inaczej niż był zaplanowany. Na naszej witrynie zamieszczone są jego obchody.


Comenius i galazka orzecha włoskiego z owocami w parach

Siedlecki OŚRODEK badawczy na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki obchodzi ten jubileusz otwarciem OGRODU PEDAGOGICZNO – FILOZOFICZNEGO  JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO i wirtualną wycieczką po nim. Dzisiaj zapraszamy do OGRODU, do zapoznania się z jego opisem. OGRÓD będzie opisywany etapami. Związane to będzie z porami roku. Zamieszczane będą systematycznie zdjęcia, charakterystyczne dla danej pory roku.  Chodzi głównie o uchwycenie naturalnych zmian zachodzących w roślinności ogrodu wiosną, latem, jesienią i zimą. Symbolizują one – według idei Myśliciela- cały cykl życia człowieka - przemijanie. U Komeńskiego całe życie jest szkołą, począwszy od okresu prenatalnego (w OGRODZIE okres ten symbolizuje włoski orzech z wyeksponowanymi na zdjęciach gałązkami z parami orzecha włoskiego) poprzez całe życie, które obejmuje szkoły typu instytucjonalnego i szkoły symboliczne (przed rozpoczęciem nauki w szkole i po jej zakończeniu aż do szkoły starości i śmierci). W roślinności OGRODIU o każdej porze roku znajdzie odzwierciedlenie idea edukacji nieustającej  / całożyciowej  Jana Amosa Komeńskiego, która obecnie – w XXI wieku przechodzi renesans i jest priorytetowa na całym świecie.

JAK

Ogród wirtualny powstaje późną jesienią (ETAP I – JESIEŃ 2020) na bazie istniejącego ogrodu Barbary Sitarskiej, położonego w rodzinnej miejscowości Niewęgłosz k/ Radzynia Podlaskiego. Jest to miejsce urodzenia, dzieciństwa i wczesnej młodości twórczyni OGRODU. Założenie ogrodu, jego pielęgnowanie, wszystkie prace z tym związane i wielkie zaangażowanie emocjonalne  przypadają na okres ostatnich trzydziestu pięciu lat. Pomysł na OGRÓD Komeńskiego zrodził się pod wpływem wirtualnej wycieczki po OGRODZIE filozoficznym Comeniusa w Berlinie, który ma już wieloletnie tradycje.

 

Wraz z badaniami o Janie Amosie Komeńskim (od 2007 roku) i cykliczną publikacją: „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria PEDAGOGIKA” (od 2014 roku) rodziła się nieśmiało idea OGRODU. W ubiegłym roku (2019) marzenie zdawało się urzeczywistniać w postaci przygotowywania OGRODU  z główną  Aleją Comeniusa, w której zaprojektowana była rzeźba Jana Amosa Komeńskiego. Zagościła ona w ogrodzie 26 września 2020 roku i jest własnością  Barbary Sitarskiej. Rzeźbę wykonał siedlecki rzeźbiarz Waldemar Kos, członek Związku Artystów Plastyków RP.

 

Rzezba popiersie

 

Poszczególne krzewy i kwiaty w ogrodzie będą symbolizowały główne i znaczące współcześnie idee pedagogiczno- filozoficzne Myśliciela: idea edukacji nieustającej; idea uniwersalnej światłości i mądrości; idea samopoznania i wiele innych. Struktura Ogrodu będzie następująca: od głównej Alei, symbolizującej PANSOFIĘ- swoistą filozofię Komeńskiego będą odchodziły aleje boczne, zaznaczone czerwonymi płotkami (w postaci serca i figur geometrycznych zaznaczone są inne obiekty w ogrodzie), wykonanymi przez Piotra Kozaka, stałego współpracownika właścicielki. Aleje symbolizują poszczególne idee jako drogowskazy, prowadzące do kolejnych dróg edukacyjnych w ciągu całego życia człowieka, pełnego „labiryntów”. 

 

Kolorowe plotki

 

Z ogrodu wirtualnego, opisanych tutaj idei Komeńskiego, będą korzystać przede wszystkim studenci (Komeński stworzył podwaliny pod naukowy system dydaktyczny) i wszyscy zainteresowani komeniologią, jako tworzącą się dyscypliną naukową, o czym traktuje VI tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PDAGOGIKA” (2019). Na bazie opisanych idei, łatwiej jest interpretować pansofię Komeńskiego (badania o charakterze jakościowym).

 

Rzezba w scenerii ogrodu

 

Rok 2020 jest drugim rokiem realizacji projektu ministerialnego: Wsparcie dla czasopism naukowych. Efektem  będzie wydanie VII tomu „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” pt. Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w interpretacjach i reinterpretacjach polskich i europejskich komeniologów.  Jego tematyka koresponduje z ideą OGRODU.

 

 

                                                                                                                                                 Barbara Sitarska

boks 16

Szanowni Państwo!

Zapraszam do publikowania w VII tomie naszego czasopisma. Będzie on nosił tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW  (2020). Po „podroży”: W stronę komeniologii jako nauki, w czasie której znaleźliśmy wiele nowych tropów badań komeniologicznych, inspirujących nas do dalszych badań i interpretacji - zmierzamy w kierunku pansofii, filozofii Jana Amosa Komeńskiego, którą przepojone są wszystkie Jego dzieła. Mimo to, pansofia jest wciąż abstrakcyjną dziedziną badań dla nas współczesnych, zajmujących się życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Wydaje się, że dopiero teraz w XXI wieku,  idea ta oparta na przesłaniu: uczyć … wszystkich … wszystkiego o wszystkim … wszystkimi zmysłami … – spełnia się głównie dzięki nowoczesnym mediom i  ich powszechnej dostępności. Komeński wciąż poszukiwał harmonii wszystkich rzeczy– czy ją odnalazł? 

   Tematyka tomu koresponduje z obchodami jubileuszowymi Jana Amosa Komeńskiego w Polsce , Europie i na świecie ( 350 rocznica śmierci). Odbywają się dni pamięci Comeniusa, konferencje i seminaria. Obchody te niewątpliwie wzbogacą wiedzę o nowe elementy i pogłębią interpretacje Jego idei, także – a może przede wszystkim PANSOFII. Wiele jednak zależy od dobrej współpracy między komeniologicznymi ośrodkami naukowymi. Jak ona ułoży się w latach jubileuszowych?

   VII tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” jest drugim rokiem  realizacji projektu ministerialnego: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po raz pierwszy cały proces zamieszczania artykułów odbędzie się na platformie ICI Publishers Panel (patrz plik: „Instrukcja zamieszczania artykułów na platformie ICI Publishers Panel”).

 

 Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna