komenski

O Janie Amosie Komeńskim

Jan Amos Komeński (1592 – 1670) jest czeskim pedagogiem, filozofem i duchownym ewangelickim. Uważany jest za reformatora i myśliciela epoki zwanej nowożytnością Jego postać - obok innych sławnych postaci tego okresu - zaważyła na biegu historii, rozwoju kultury, nauki, cywilizacji, od czasów najdawniejszych po współczesność. Można użyć stwierdzenia, że myśliciel ten zdobywał i zmieniał świat, zapisując się trwale w jego historii, oddziałując na myśl filozoficzną, życie społeczne i religijne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Komeński był wielkim człowiekiem, miał skomplikowany i momentami imponujący życiorys; uczestniczył w wielkich wydarzeniach różnych krajów, stworzył doniosłe i nieśmiertelne dzieła. [więcej]

Słowo wstępne

Nasze zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego zrodziły się pod koniec ubiegłego stulecia, a działalność naukowo-badawcza i organizacyjna w zakresie komeniologii pogłębiała się i zaważyła na wyborze dalszej drogi naukowo-badawczej, a nawet stała się pasją. W związku z tym, że Barbara Sitarska jest pedagogiem, a Roman Mnich filologiem, badania o Komeńskim i cała działalność naukowo - organizacyjna przybrała charakter interdyscyplinarny. Rokiem przełomowym dla tej działalności był rok 2007. [więcej]


Seria wydawnicza

STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA


okladka_tom_I_resize

Tom I

Jan Amos Komeński  a kultura epoki baroku – SPIS TREŚCI (plik PDF) 
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

 

okladka_tom_II_resize


Tom II
Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego - SPIS TREŚCI (plik PDF)
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Manfred Richter
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

 

okladka_tom_III_resize


Tom III

Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku – SPIS TREŚCI (plik PDF)
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

okladka_tom_IV_resize

Tom IV

Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach