logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Zapraszamy do publikowania w IX tomie  naszego czasopisma pt . Czego jeszcze nie napisano o Janie Amosie Komeńskim, czyli białe plamy w interpretacji i reinterpretacji dzieł Komeńskiego i o Komeńskim.

Teksty prosimy przesyłać do końca września br.  i zamieszczać je w systemie Open Journal System (OJS) w celu wstępnej oceny merytorycznej Redakcji, a następnie oceny dwóch niezależnych recenzentów.

Wszystkie wskazówki i potrzebne informacje znajdziecie Państwo na witrynie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Sobczak
Redaktor naczelny „SZK, seria PEDAGOGIKA”