logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

foto renata matysiuk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. W szkolnictwie wyższym pracuje od roku 1999. W 2007 roku Rada Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego nadała Jej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Główne zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, filozofia wychowania, prawa i wolności człowieka dziecka w edukacji demokratycznego państwa. Organizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, autorka ponad 60 prac naukowych. Najważniejsze z nich to: Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym. Aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne, Siedlce 2007, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, Siedlce 2008 (współautor), Prawa człowieka- prawa dziecka. Podstawy filozoficzno- aksjologiczne i pedagogiczne, Siedlce 2009 (współautor). Współredaktor następujących monografii: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku. Safety and Human Rights At the Beginning of the 21 st Century- Theory and Social Practice, Siedlce 2009; Edukacja- wczoraj, dziś i jutro. Tom I. Wyzwania i realia edukacyjne w kontekście przemian społecznych (2012 r. –współredaktor), Tom II Tradycyjne i współczesne aspekty edukacyjne (2012 r. –współredaktor), Tom III Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych (2012 r. –współredaktor).), Tom IV Edukacja w perspektywie wyzwań społecznych (2012 r. –współredaktor).), Tom V Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie (2013 r. –współredaktor), Tom VI Nauczyciel wobec wyzwań współczesności (2013 r. –współredaktor). Autorka wielu artykułów naukowych, w tym m.in. zamieszczonych na łamach Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych – Bezpieczeństwo człowieka jako wartość ponadczasowa w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego (t. 3, 2016), Prawo do nauki w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego (t. 4, 2017). Od 2014 r. sekretarz redakcji Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych.

Kontakt: www.comenius.uph.edu.pl; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.