HISTORIA DZIAŁAŃ KOMENIOLOGICZNYCH

 1. SPOTKANIE W BERLINIE Z DR WERNEREM KORTHAASE – PIERWSZYM PREZESEM NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO (styczeń 2007) I ZAINSPIROWANIE NAS DO DZIAŁAŃ NAUKOWO-ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE KOMENIOLOGII.
 2. PRZEKAZANIE KSIĄŻEK / W TYM O KOMEŃSKIM PRZEZ WERNERA KORTHAASE DO NASZEJ BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM (styczeń 2007).
 3. I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM O KOMEŃSKIM W AKADEMII PODLASKIEJ W SIEDLCACH nt. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU, marzec 2007; ORGANIZATORZY: PROF. NZW. DR HAB. BARBARA SITARSKA -INSTYTUT PEDAGOGIKI i PROF. NZW. DR HAB. ROMAN MNICH- INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I LINGWISTYKI STOSOWANEJ.
 4. UKAZAŁ SIĘ I TOM SERII STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA PT. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2007
 5. ZMARŁ WERNER KORTHAASE (12 czerwca 2008 roku), PREZES NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO - CZŁOWIEK, KTÓRY „ZAUROCZYŁ NAS KOMEŃSKIM” i tak już pozostało.
 6. PREZES NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO PROF. ZW. DR HAB. ANDREAS FRITSCH WRAZ Z PRZYJACIELEM WERNERA KORTHAASE - PASTOREM MANFREDEM RICHTEREM POPROSILI NAS O ZREDAGOWANIE I WYDANIE KSIĄŻKI, POŚWIĘCOEJ ZMARŁEMU PREZESOWI WERNEROWI KORTHAASE.
 7. WYDANIE KSIĄŻKI: WERNER KORTHAASE- BADACZ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO, II TOM STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, red. Barbara Sitarska, R. Mnich, Manfred Richter, Siedlce 2009
 8. II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM O KOMEŃSKIM nt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU, wrzesień 2009.
 9. UKAZAŁ SIĘ III TOM STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA pt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2010
 10. ZRODZIŁA SIĘ IDEA LEKSYKONU O KOMEŃSKIM ( 2010)
 11. III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE O KOMEŃSKIM ODBYŁO SIĘ PO RAZ PIERWSZY W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH nt. JAN AMOS KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU, 21-22 września 2011 roku
 12. IV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE J. A. KOMEŃSKIEMU ZAPLANOWANE JEST w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH w 2013 roku (marzec).

OUR HISTORY OF COMENIUS ACTIVITIES

 1. MEETING WITH WERNER KORTHAASE, PhD – THE FIRST PRESIDENT OF THE GERMAN COMENIUS ASSOCIATION (Berlin, January 2007) – INSPIRATION FOR SCIENTIFIC-ORGANIZATIONAL COMENIUS ACTIVITIES
 2. WERNER KORTHAASE HANDS OVER BOOKS (INCLUDING ONES ABOUT COMENIUS) IN ENGLISH AND GERMAN TO OUR UNIVERSITY LIBRARY (January 2007)
 3. 1st INTERNATIONAL SEMINAR OF COMENIUS AT SIEDLCE UNIVERSTY entitled JOHN AMOS COMENIUS AND THE CULTURE OF BAROQUE, March 2007; ORGANISED BY ASS. PROF. BARBARA SITARSKA, PhD OF PEDAGOGY INSTITUTE AND ASS. PROF. ROMAN MNICH, PhD OF POLISH PHILOLOGY AND APPLIED LINGUISTICS INSTITUTE  
 4. 1st VOLUME OF STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA APPEARS, entitled JOHN AMOS COMENIUS AND THE CULTURE OF BAROQUE, Barbara Sitarska, Roman Mnich (eds), Siedlce 2007
 5. WERNER KORTHAASE, THE PRESIDENT OF THE GERMAN COMENIUS ASSOCIATION, DIES on 12 June 2008 – IT WAS HIM WHO “ENCHANTED US WITH COMENIUS” and we still are
 6. PROF. ANDREAS FRITSCH, PhD, THE PRESIDENT OF THE GERMAN COMENIUS ASSOCIATION, TOGETHER WITH WERNER KORTHAASE’S FRIEND PASTOR MANFRED RICHTER ASK US TO EDIT AND PUBLISH A BOOK DEVOTED TO LATE PRESIDENT WERNER KORTHAASE
 7. EDITION OF THE BOOK WERNER KORTHAASE- RESEARCHER OF JOHN AMOS COMENIUS, VOLUME 2 OF STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, Barbara Sitarska, R. Mnich, Manfred Richter (eds), Siedlce 2009
 8. 2nd INTERNATIONAL SEMINAR OF COMENIUS entitled JOHN AMOS COMENIUS IN THE CONTEXT OF THE 17th-CENTURY EUROPEAN CULTURE AND HISTORY, September 2009
 9. 3rd VOLUME OF STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA APPEARS, entitled JOHN AMOS COMENIUS IN THE CONTEXT OF THE 17th-CENTURY EUROPEAN CULTURE AND HISTORY, Barbara Sitarska, Roman Mnich (eds), Siedlce 2010
 10. THE IDEA OF CREATING A LEXICON OF COMENIUS APPEARS (2010)
 11. 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR OF COMENIUS, entitled JOHN AMOS COMENIUS AND THE 17th-CENTURY EUROPE, TAKES PLACE AT THE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN SIEDLCE (FOR THE FIRST TIME), on 21 and 22 September 2011
 12. 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR DEVOTED TO J. A. COMENIUS IS PLANNED TO BE HELD AT THE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN SIEDLCE in March 2013