logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

HISTORIA DZIAŁAŃ KOMENIOLOGICZNYCH

  1. SPOTKANIE W BERLINIE Z DR WERNEREM KORTHAASE – PIERWSZYM PREZESEM NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO (styczeń 2007) I ZAINSPIROWANIE NAS DO DZIAŁAŃ NAUKOWO-ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE KOMENIOLOGII.
  2. PRZEKAZANIE KSIĄŻEK / W TYM O KOMEŃSKIM PRZEZ WERNERA KORTHAASE DO NASZEJ BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM (styczeń 2007).
  3. I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM O KOMEŃSKIM W AKADEMII PODLASKIEJ W SIEDLCACH nt. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU, marzec 2007; ORGANIZATORZY: PROF. NZW. DR HAB. BARBARA SITARSKA -INSTYTUT PEDAGOGIKI i PROF. NZW. DR HAB. ROMAN MNICH- INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I LINGWISTYKI STOSOWANEJ.
  4. UKAZAŁ SIĘ I TOM SERII STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA PT. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2007
  5. ZMARŁ WERNER KORTHAASE (12 czerwca 2008 roku), PREZES NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO - CZŁOWIEK, KTÓRY „ZAUROCZYŁ NAS KOMEŃSKIM” i tak już pozostało.
  6. PREZES NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA KOMEŃSKIEGO PROF. ZW. DR HAB. ANDREAS FRITSCH WRAZ Z PRZYJACIELEM WERNERA KORTHAASE - PASTOREM MANFREDEM RICHTEREM POPROSILI NAS O ZREDAGOWANIE I WYDANIE KSIĄŻKI, POŚWIĘCOEJ ZMARŁEMU PREZESOWI WERNEROWI KORTHAASE.
  7. WYDANIE KSIĄŻKI: WERNER KORTHAASE- BADACZ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO, II TOM STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, red. Barbara Sitarska, R. Mnich, Manfred Richter, Siedlce 2009
  8. II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM O KOMEŃSKIM nt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU, wrzesień 2009.
  9. UKAZAŁ SIĘ III TOM STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA pt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2010
  10. ZRODZIŁA SIĘ IDEA LEKSYKONU O KOMEŃSKIM ( 2010)
  11. III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE O KOMEŃSKIM ODBYŁO SIĘ PO RAZ PIERWSZY W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH nt. JAN AMOS KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU, 21-22 września 2011 roku
  12. IV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE J. A. KOMEŃSKIEMU ZAPLANOWANE JEST w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH w 2013 roku (marzec).

bar 10