logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Poniżej przedstawiamy informacje o konferencjach komeniologicznych w Europie w latach jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego (2020-2022):

1. International conference to commemorate Ioannes Amos Comenius (1592 - 1670) and the 350th anniversary of his death - Naarden / Amsterdam, The Netherlands, 12-15 November 2020

Comenius and Pansophie International Conference Naarden Amsterdam 12 15 November 2020