logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 05 

Informacja dla autorów haseł do

„Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych”

 

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” (SZK) to pierwszy etap pracy nad Leksykonem Jana Amosa Komeńskiego. Zebrane i opublikowane materiały w „Zeszytach” będą podstawą dla haseł Leksykonu.

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” dzielą się na dwie serie: a/ literaturoznawczo-historyczna, b/ pedagogiczna. Za sekcję pierwszą odpowiada prof. Roman Mnich, za sekcję drugą prof. Barbara Sitarska. Materiały w Zeszytach będą drukowane stopniowo w miarę ich przygotowania i napisania, a następnie  w Leksykonie z późniejszymi uzupełnieniami i odpowiednią korektą.

Przewidywany Leksykon będzie się składał z trzech części:

 1. Cześć I historyczno-biograficzna (hasła o życiu Komeńskiego, osobach z jego otoczenia, wydarzeniach z jego epoki).
 2. Część II dzieła J. A. Komeńskiego (alfabetyczny układ najważniejszych dzieł Komeńskiego z ich opisem i bibliografią, a także najważniejsze teoretyczno-filozoficzne i pedagogiczne pojęcia, koncepcje czeskiego pedagoga, filozofa i teologa).
 3. Część III recepcja i badacze (hasła dotyczące recepcji Komeńskiego i najwybitniejszych badaczy jego życia i twórczości).

            Leksykon przewiduje przede wszystkim uwzględnienie najważniejszych osiągnięć współczesnej komeniologii w świetle najważniejszych współczesnych strategii interpretacji i odbioru dzieł Jana Amosa Komeńskiego.

Termin nadsyłania haseł do końca stycznia 2013  r.

 

Wskazówki edytorskie

 1. Przyjmujemy teksty przygotowane w edytorze Word  drogą e-mailową za potwierdzeniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja literaturoznawczo-historyczna) , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja pedagogiczna). Hasła powinny mieć objętość 15-20 tys. znaków ze spacjami plus bibliografia (bez ograniczeń).
 2. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 11 p. i 1 p. odstępu między wierszami. Tekst w językach obcych wyróżniamy kursywą.
 3. W haśle nie stosujemy dłuższych cytatów niż 200 znaków, które wyodrębniamy w cudzysłowie i opatrujemy w nawiasie półokrągłym przypisem w układzie nazwisko, rok i strona, na przykład (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do haseł nie wprowadzamy przypisów dolnych.
 4. Tekst wyrównany do lewego marginesu (margines 2,5 cm z każdej strony); nie stosujemy przenoszenia wyrazów.
 5. Nie stosujemy jakichkolwiek pogrubień, „rozstrzeleń” (spacjowań), np. w nazwiskach w bibliografii.
 6. Tytuły utworów zapisujemy kursywą bez cudzysłowów; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
 7. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — należy posługiwać się pełnymi formami.
 8. Wcięcia akapitowe 1,25 (automatyczne, uzyskiwana przez wciśnięcie klawisza tab.), nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 9. Pod tekstem hasła musi być podana bibliografia według wskazań.
 10. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, R. 10: 1988, z. (nr) 8, s. 15.
 11. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej: Autor, Tytuł, podtytuł, wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, BN I 234, s. 5.
 12. W przypadku prac zbiorowych prosimy podawać podtytuły oraz imiona i nazwiska redaktorów tomów: Autor, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł zbioru, podtytuł, redaktor, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65.
 13. W tekście głównym i bibliografii prosimy podawać pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób.
 14. Nie podajemy nazw wydawnictw.
 15. Konieczne jest przygotowanie kilkuzdaniowej noty o autorze hasła zawierającej informacje o miejscu pracy, zainteresowaniach naukowych, najważniejszych publikacjach.
 16. Prosimy przestrzegać następujących zasad stosowania pauzy:
 • (pauza, skrót klawiaturowy Alt + Ctrl + minus numeryczny) tylko jako myślnik;
 • (półpauza, skrót klawiaturowy Ctrl + minus numeryczny) pomiędzy cyframi, np. s. 23–24, w. XV–XVI;
 • (dywiz) tylko w złożeniach typu: polsko-niemiecki.